Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

  • dokonują lustracji stanu lasu i pomagają w ustaleniu niezbędnych zabiegów do wykonania w lasach prywatnych

  • dokonują legalizacji pozyskanego drewna

  • opracowują plany zalesień dla gruntów rolnych

Przeczytaj więcej o lasach prywatnych

Sadzimy las - poradnik

Nadzór nad Lasami Niepaństwowymi w Nadleśnictwie Nurzec prowadzą specjaliści ds. lasów niepaństwowych. Nadzór ten prowadzony jest na podstawie porozumienia podpisanego ze starostwem w Siemiatyczach z dnia 29 grudnia 2016 roku  na powierzchni ponad 19 tyś. ha.

Całość nadzorowanego terenu podzielono na trzy obwody nadzorcze – odpowiednio wg. zasięgu poszczególnych Gmin.

Kontakty do specjalistów ds. lasów niepaństwowych oraz terminy dyżurów w Urzędach Gmin znajdziecie Państwo poniżej:

Lp.

Imię i nazwisko Specjalisty ds. LN

Gmina/obwód nadzorczy

Dyżur

Nr telefonu

1

Jan Markiewicz

Mielnik

Wtorek godz. 9 -11

503-401-024

Nurzec Stacja

Piątek godz. 9 -11

2


 Edwarda Zagilski

Dziadkowice

Wtorek godz. 9-11

667-873-971

Milejczyce

Piątek godz. 9 -11

3

Jarosław Kobus

Drohiczyn i Miasto Drohiczyn

Poniedziałek godz. 9-11

601-552-410

Siemiatycze i Miasto Siemiatycze

Czwartek godz. 9-11

Informacje odnośnie lasów niepaństwowych uzyskać można w biurze nadleśnictwa bezpośrednio u Pani Emilii Kuniewicz-Wysockiej lub pod numerem telefonu (85) 65 65 125 w godzinach od 7.30 do 15.30