Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA

Nadleśnictwo prowadzi działalność edukacyjną poprzez organizowanie lekcji, pogadanek oraz zajęć terenowych mających na celu przedstawienie piękna otaczającej nas przyrody, znaczenia lasów w życiu i działalności gospodarczej człowieka, zagrożenia i ochronę lasów, funkcjonowania ekosystemów leśnych oraz zadań leśników i leśnictwa w kształtowaniu i zachowaniu otaczającej nas przyrody.

Najlepszym sposobem realizacji tych zagadnień są  lekcje i zajęcia prowadzone bezpośrednio w lesie, gdzie wszyscy mogą "dotknąć" jej na żywo. Dla wielu uczestników ten pierwszy kontakt staje się inspiracją do samodzielnego jej poznawania i podglądania.

W nadleśnictwie do prowadzenia zajęć z edukacji leśnej najczęściej wykorzystuje się ścieżkę edukacyjną w leśnictwie Szkółka Gospodarcza Wilanowo oraz w Rezerwacie Grąd Radziwiłłowski.