Wydawca treści Wydawca treści

Cennik drewna

Zachęcamy Państwa do zakupu drewna w naszym nadleśnictwie. Oferujemy szeroką gamę sortymentów różnych gatunków drzew- drewno użytkowe i opałowe

Warunki sprzedaży drewna w Lasach Państwowych na 2018 rok regulują: 

Zarządzenie Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Poniżej publikujemy Zarządzenie nr 7/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nurzec ustalające ceny detaliczne na drewno dla nabywców indywidualnych w roku 2018.

W dniu 19.03.2018r. wprowadzono Zarządzenie nr. 34/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nurzec w sprawie wprowadzenia Aneksu nr. 1 do cen detalicznych na drewno. Treść Zarządzenia publikujemy poniżej.