Wydawca treści Wydawca treści

Cennik drewna

Zachęcamy Państwa do zakupu drewna w naszym nadleśnictwie. Oferujemy szeroką gamę sortymentów różnych gatunków drzew- drewno użytkowe i opałowe

Warunki sprzedaży drewna w Lasach Państwowych na 2018 rok regulują: 

Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Poniżej publikujemy Zarządzenie nr 4/19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Nurzec ustalające ceny detaliczne na drewno dla nabywców indywidualnych w roku 2019.